Онлайн консультація експрес-діагностика бізнесу

Консультація експрес-діагностика бізнесу онлайн українською або за вимогою російською.

(Переклад нижче).

Якщо ви бізнесмен, власник малого або середнього бізнесу, або керівник.

Ваша мета збільшити роздрібні, оптові продажі товарів та послуг.

Ви працюєте з кінцевим споживачем та іншими бізнесами. Ви прагнете дізнатися точну “картину” системи продажів, помилки менеджерів із продажу, які у вас працюють.

Саме консультація Експрес-діагностика бізнесу допоможе вам реалізувати ці цілі.

Онлайн консультація експрес-діагностика бізнесу

Онлайн консультація експрес-діагностика бізнесу

У своєму бізнесі ви хочете вирішити щонайменше

одну з таких проблем:

1) Ви отримуєте дуже маленький прибуток, з яким не хочете миритися.
2) Товари не продаються, рівень продажів дуже низький або йде на спад
3) Ваш бізнес почав нагадувати дуже дороге хобі, витрати у якому перевищують доходи.
4) Вам набридла плинність кадрів у відділі продажів
5) Продавці майже нічого не продають
6) В інтернеті сайт та соціальні мережі просто “бовтаються” або як у всіх “є в наявності”
7) Вам здається, що насправді у вашому бізнесі працюєте тільки ви.

 

Онлайн консультація передбачає двостороннє спілкування

у формі запитань та відповідей, аналізуватимемо:

1) систему продажу
2) інтернет маркетинг, ваш сайт та соціальні мережі
3) систему залучення клієнтів
4) аудит роботи персоналу
5) рекламу
6) особисту зайнятість власника
7) організаційної структури компанії
8) маркетинг
9) системи продажів у В2В (робота з компаніями) та у В2С (робота з кінцевим споживачем) секторах

 

Ви отримуєте відповіді на понад 40 питань на тему,

отримуєте додаткові приклади розв’язання ваших проблем від експерта.

Якщо у вас зараз не виходить вийти на бажану суму за обсягом продажів, ви продовжуєте робити одне й те саме тільки більше, але у вас все одно не виходить причина в тому, що ви насправді не бачите “проблемних моментів”, які заважають вам щоб отримати кількісні та якісні зміни, важливо дізнатися, що саме і в якій послідовності потрібно робити, що в першу чергу змінювати, і це не повинно бути на підставі припущень. Важливо провести аудит (докладний аналіз продажу).

 

Якщо вам дійсно потрібно збільшення продажів та прибутку,

і це для вас не порожні мрії, а одна з ваших бізнес-цілей – записуйтесь на консультацію!

Просто напишіть листа:

mail@svp-business.com

У темі листа – Консультація експрес-діагностика бізнесу.

Вкажіть посилання на ваш сайт, соціальні мережі для аудиту

 

В результаті онлайн консультації експерс-діагностики бізнесу ви дізнаєтесь:

1) у якому фактичному стані знаходяться основні системи,
2) виявимо основні слабкі точки, що вимагають безпосередньої уваги зараз,
3) побачите ресурсні місця у компанії збільшення продажів і прибутку.

 

Що це вам дає?

У вас з’являється список проблем та можливостей у вашому бізнесі,

які потребують опрацювання, якщо ви хочете збільшити продаж та прибуток.

У формі запитань та відповідей я відразу ж надаю вам рекомендації,

пропоную варіанти вирішення саме у вашому бізнесі.

(Я не люблю “чистий коучинг”, ніколи не чекаю, що клієнт здогадається сам як вирішити проблему).

Моя робота – бізнес консультування, надати вам варіанти рішення під час діагностики бізнесу.

Як один мій клієнт помітила: “Ви працюєте як кризовий менеджер, відразу переходите до вирішення проблеми. Допомагаєте вирішувати проблеми у бізнесі, а не просто тягнете час та чекаєте відповіді від власника”)

 

Кому не підходить ця онлайн консультація:

представникам вино-горілчаної, тютюнової промисловості

 

P.S.

Якщо ви вважаєте, що вам це не потрібно, і ви можете це самі, задайте собі для самостійного опрацювання по 30 ключових питань у кожному напрямку (90 питань) – відповівши на які, прведіть заходи щодо збільшення продажів та прибутку.

Для тих, хто хоче швидко дізнатися досить нового про свій бізнес, та отримати кілька рекомендацій щодо вирішення основних проблем – записуйтесь на онлайн консультацію!

 

Запишіться на консультацію
напишіть на пошту:

mail@svp-business.com

(прошу вас писати на пошту, на телефонні дзвінки не встигаю відповідати,

якщо вам буде недостатньо моїх письмових відповідей щодо підготовки консультації,

напишіть ваш телефон, я передзвоню)

 

Інформація по онлайн консультації:

Готую консультацію 3-5 робочих днів після оплати.

Консультація Експрес-діагностика бізнесу

проводиться по скайпу,

тривалість проведення -2 години.

 

Ціна консультації Експрес-діагностика бізнесу:

В Україні оплати приймаю в гривні – 144 $ по курсу НБУ

З іншої країни – сплатіть через Etsy – 144$ + податок вашої країни.

Оплатити можна з будь-якого онлайн банку, в терміналі самообслуговування Приватбанку,

у відділенні банку на мій розрахунковий рахунок.

Оплата офіційна.

У мене договір з Приватбанком, я підприємець 3-ї категорії, не є платником ПДВ.

(Надам посилання на оплату в листі, після затвердження плану консультації)

 

P.P.S

Перед кожною консультацією клієнту пропоную на затвердження план консультації

Якщо вам потрібна індивідуальна консультація,

або тематична обов’язково напишіть мені на пошту про це.

Напишіть, яку проблему вам важливо вирішити, вам запропоную

індивідуальний план консультації.

(якщо є сайт, соціальні мережі – відразу напишіть їх у своєму першому листі)

mail@svp-business.com

 

Слава Україні!

 

З повагою,

Автор: Світлана Прохорівська

 

Переклад

Если вы предприниматель, владелец малого или среднего бизнеса, или руководитель. Ваша цель увеличить розничные, оптовые продажи товаров и услуг. Вы работаете с конечным потребителем и прочими бизнесами. Вы стремитесь узнать точную “картину” системы продаж, ошибки менеджеров по продажам, которые у вас работают. Именно Экспресс-диагностика бизнеса поможет вам реализовать эти цели.

 

 

В своем бизнесе вы хотите решить минимум одну из следующих проблем:

 

 • Вы получаете очень маленькую прибыль, с которой не хотите мириться.
 • Товары не продаются , уровень продаж очень низок или идет на спад
 • Ваш бизнес начал напоминать очень дорогое  хобби, расходы в котором превышают доходы.
 • Вам надоела текучка кадров в отделе продаж
 • Продавцы почти ничего не продают
 • В интернете сайт и социальные сети просто “болтаются” или как у всех “есть в наличии”
 • Вам кажется, что на самом деле в вашем бизнесе работаете только вы… 

 

Консультация предполагает двустороннее общение

в форме вопросов и ответов, будем анализировать:

 

 1. систему продаж
 2. интернет маркетинг, ваш сайт и социальные сети
 3. систему привлечения клиентов
 4. аудит работы персонала
 5. рекламу
 6. личную занятость собственника
 7. организационной структуры компании
 8. маркетинга и рекламы
 9. системы продаж в В2В (работа с компаниями) и в В2С (работа с конечным потребителем) секторах

 

 

Вы получаете ответы на более 40 вопросов по теме,

получаете дополнительные возможные решения ваших проблем от эксперта.

 

Если у вас сейчас не получается выйти на желаемую сумму по объему продаж, вы продолжаете делать одно и то же только больше, но у вас все равно не получается причина в том, что вы на самом деле не видите “проблемных моментов”, которые мешают вам достичь поставленной цели.Чтобы получить колличественные и качественные изменения, важно узнать что именно и в  какой последовательности нужно делать, что в первую очередь менять, и это не должно быть на основании предположений. Важно провести аудит (подробный анализ продаж) 

 

Если вам действительно нужно увеличение продаж и прибыли,

и это для вас не пустые мечты, а одна из ваших бизнес-целей – записывайтесь на консультацию!

Просто напишите письмо:

mail@svp-business.com

В теме письма – Консультация экспресс -диагностика бизнеса.

Укажите ссылки на ваш сайт, социальные сети для аудита

 

 

В результате диагностики бизнеса вы узнаете:

 1.  в каком фактическом состоянии находятся основные системы,
 2. выявляются основные слабые точки, требующие непосредственного внимания сейчас,
 3. увидите ресурсные места в компании для увеличения продаж и прибыли.

 

 

Что это дает вам?

У вас появляется список проблем и возможностей в вашем бизнесе,

которые нуждаются в проработке, если вы хотите увеличить продажи и прибыль.

 

В форме вопросов и ответов я сразу же предоставляю вам рекомендации,

предлагаю варианты решения именно в вашем бизнесе.

 

(Я не люблю “чистый коучинг”, никогда не жду, что клиент догадается сам как решить проблему.

Моя работа – бизнес консультирование, предоставить вам варианты решения в ходе диагностики бизнеса.

Как один мой клиент заметила: “Вы работаете как кризис менеджер, сразу переходите к решению проблемы. Помогаете решать проблемы в бизнесе, а не просто тянете время и ответы от собственника”)

 

 

Кому Hе Подходит эта консультация:

представителям вино-водочной, табачной промышленности

 

 

P.S.

Если вы считаете, что вам это не надо, и вы можете это сами, задайте себе для самостоятельной проработки по 30 ключевых вопросов в каждом направлении (90 вопросов) – ответив на которые, примите меры по увеличению продаж и прибыли.

 

Для тех, кто хочет быстро узнать достаточно нового о своем бизнесе, и получить несколько рекомендаций по решению основных проблем – записывайтесь на консультацию!

 

Запишитесь на консультацию

напишите на почту:

 

mail@svp-business.com

(прошу вас писать на почту, на телефонные звонки не успеваю отвечать,

если вам будет недостаточно моих письменных ответов по подготовке консультации,

напишите ваш телефон, я перезвоню)

 

Дополнительная информация

Консультация  Экспресс- диагностика бизнеса

проводится по скайпу,

длительность проведения -2 часа

 

Цена консультации  Экспресс- диагностика бизнеса: 

 

В Украине оплаты принимаю на карту Приватбанка – 144 $ по курсу НБУ

С другой страны – оплатите через Etsy –  144$ + налог вашей страны

(предоставлю ссылку на оплату в письме, после утверждения плана консультации)

 

 

 

P.P.S

Перед каждой консультацией клиенту предлагаю на утверждение план консультации

Если вам нужна индивидуальная консультация,

или тематическая обязательно напишите мне на почту об этом.

Напишите, какую проблему вам важно решить, для вас предложу

индивидуальный план консультации

(если есть сайт, социальные сети -сразу напишите их в своем первом письме)

mail@svp-business.com

 

С уважением,

Автор: Прохоровская Светлана

 

24. 01.2022

Метки:

Leave a Reply